Bakit Mahirap Yumaman by JPaul Hernandez

BAKIT MAHIRAP YUMAMAN?

Napansin niyo ba na kahit gaano ka katalino ang isang tao sa academics, marami pa ring hindi matalino pagdating sa pag-ibig? Sana mayroon din school for love, right? Recently, a guy named Bryan went up to me, crying. I asked him, “Bryan, […]

What drives you?

It was a very humid evening. Sweat was rolling down my face and I was catching my breath because there was smoke everywhere. I closed my eyes, made a really deep breath and looked at my hands and said, “What […]